Impressum


Издавач
Архив Војводине
За издавача
Стеван Рајчевић
Рецензент
Душанка Д. Сремачки
Уредник каталога
Весна Башић
Аутор изложбе
Љиљана Дожић
Стручни сарадник
Илдико Мергеш
Лектор
Весна Башић
Скенирање докумената
Владимир Мучибабић
Техничка обрада докумената
Илдико Мергеш
Владислав Хербут
Техничка поставка
Александар Павловић
Илдико Мергеш
Дизајн
Вишња Николић
Аутор фотографија
Слободан Бабић
Фотографије су власништво Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад
Софтверска подршка Е-издања
Данијела Бубања
Визуелизација Е-издања
Илдико Мергеш