Контакт информације


Архив Војводине

Дунавска 35
21000 Нови Сад
Србија
Тел.: +381 21 489 18 00
Факс: +381 21 522 332
info@arhivvojvodine.org.rs
www.arhivvojvodine.org.rs