Извођење грубих грађевинских радова

Пано 4

Пано4 <p class='gallery-legend'><strong>1936, јуни 2, Нови Сад</strong><br />
					Део архитектонског пројекта Банске палате, <i>Већница – јужна фасада</i>, размера 1:100.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  T.O. Згр 2/1936</p> <p class='gallery-legend'><strong>Нови Сад</strong><br />
					<i>Модел будуће палате Банске управе и Банских двора</i>, преузето из новина <i>Дан</i>, година 2, број 115, од 20. маја 1936. године.
					</p> <p class='gallery-legend'><strong>1935, октобар 9, Нови Сад</strong><br />
					Чланак из новина <i>Дан</i>, година 1, број 114, са изјавом начелника Техничког одељења, Ђорђа Гаспаринија да је расписана лицитација за набавку шљунка и да следи лицитација за набавку песка, цемента и цигала.
					</p>

Пано 5

Пано5 <p class='gallery-legend'><strong>1936, јуни 2, Нови Сад</strong><br />
					Део архитектонског пројекта Банске палате, <i>Административна зграда, пресек кроз главни улаз III–IV</i>, размера 1:100.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 2/1936</p> <p class='gallery-legend'>Разгледница Новог Сада са мотивом куле Банске палате (без датума).
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Приватна збирка Владимира Митровића</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија свечаног хола зграде Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p>

Пано 6

Пано6 <p class='gallery-legend'>Фотографија архитекте Драгише Брашована у атељеу (без датума).
					</p>
					<p class='gallery-signature'>ГМВ, Историјско одељење, инв.бр. 2939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1936, јули 13, Београд</strong><br />
					Понуда <i>Техничког предузећа арх. М. Секулића</i> из Београда за извођење грубих грађевинских радова на подизању Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 2/1936</p> <p class='gallery-legend'><strong>1936, јули 13, Нови Сад</strong><br />
					Одобрење Банске управе којим се извођење грубих грађевинских радова на подизању Банске палате уступа предузимачу архитекти Милану Секулићу из Београда.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 2/1936</p> <p class='gallery-legend'><strong>1936, август 28, Нови Сад</strong><br />
					Део архитектонског пројекта Банске палате, <i>Земљани радови у великом обиму</i>, размера 1: 500.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 2/1936</p> <p class='gallery-legend'><strong>1936, август 29, Нови Сад</strong><br />
					Одобрење заменика бана Светислава Рајића да се ангажује др Мирослав Касал, професор Универзитета у Љубљани, као стручни саветник за извођење армирано-бетонских и других радова на фундирању Банске палате и осталих објеката бановинског каменолома у Раковцу.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 14/1937</p> <p class='gallery-legend'><strong>1937, Нови Сад</strong><br />
					Фотографије настале током подизања еркерне конструкције између приземља и првог спрата Административне зграде Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 5/1937</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.