Гвожђарско-браварски радови

Пано 15

Пано1 <p class='gallery-legend'><strong>1939, мај 22, Нови Сад</strong><br />
					Допис предузећа <i>'Металум' – израда жељезне и металне робе</i> из Новог Сада упућен Банској управи, са наведеним проблемима око завршетка послова на изради и постављању прозора на Администартивној згради Банске палате као и колаудацији тих послова.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 29/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1938/1939, Нови Сад</strong><br />
					Изводи из <i>Дневника за дворишне гвоздене прозоре на згради Банске палате</i> у Новом Саду за дане 11. јули 1938. и 31. март 1939. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 29/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографије детаља ограда степеништа у зградама Владе и Скупштине АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, август 21, Београд</strong><br />
					Допис <i>Браварске радионице 'Сила'</i> Душана М. Кукрике из Београда, упућен Банској управи са молбом да му се продужи рок за завршетак браварско-гвожђарских радова на згради Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 31/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија металних улазних врата зграде Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p> <p class='gallery-legend'><strong>1938, април 1, Нови Сад</strong><br />
					Део предрачуна за извођење браварско-гвожђарских радова на згради Већнице – степенишна ограда у вестибилу.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 37/1938</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.