Облагање Банске палате каменом и остали каменарски радови

Пано 8

Пано8 <p class='gallery-legend'><strong>1936, септембар 3, Нови Сад</strong><br />
					Одобрење заменика бана Дунавске бановине Светислава Рајића да се фасада Банске палате обложи каменом уместо пресованом циглом.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Гр.О. 3/1936</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Светислава Рајића (без датума), заменика бана и бана Дунавске бановине од 1936. до 1939. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>РОМС CLXXXVI – 60</p> <p class='gallery-legend'><strong>1937, мај 16, Београд</strong><br />
					Чланак из новина <i>Правда</i>, број 11699, о изградњи Банске палате која је у току и која би требало да буде највећа грађевина у земљи у погледу дужине фронта (180 м).
					</p> <p class='gallery-legend'><strong>1937, фебруар 22, Нови Сад</strong><br />
					Предлог групе банских већника Дунавске бановине Светиславу Рајићу, вршиоцу дужности бана Дунавске бановине, да се за облагање Банске палате користи камен из Дунавске бановине, из мајдана Венчац.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. кут. 237</p>

Пано 9

Пано9 <p class='gallery-legend'><strong>1938, мај 21, Нови Сад</strong><br />
					Молба Банској управи удовице Марије Билинић, власнице клесарског предузећа <i>Алдо Билинић</i> из Београда, да после смрти њеног мужа посао на облагању Банске палате каменом настави исто предузеће, као и да јој се исплати доспели хонорар.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 2/1938</p> <p class='gallery-legend'><strong>Нови Сад</strong><br />
					Радови на изградњи Банске палате, фотографија из новина <i>Дан</i>, година 3, број 245, од 31. октобра 1937. године.
					</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, април 14, Нови Сад</strong><br />
					Одлука Банске управе о раскидању уговора са Маријом Билинић, наследницом клесарске радње <i>Алдо Билинић</i>, чије предузеће је обављало послове на облагању фасаде Банске палате каменом.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 2/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1908, април 2, Беч</strong><br />
					Сертификат Техничко-индустријског музеја из Беча о резултатима испитивања техничких карактеристика камена из каменолома Пучишћа.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936</p>

Пано 10

Пано10 <p class='gallery-legend'>Фотографија Банске палате из времена пре Другог светског рата.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МВ Збирка разгледница места и градова Војводине, инв.бр. 481</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, август 7, Нови Сад</strong><br />
					Препис записника о отварању понуда за извођење послова на довршавању облагања фасаде Банске палате каменом.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 1/1-1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>Нови Сад</strong><br />
					Ђорђе Гаспарини, начелник Техничког одељења Банске управе (1931–1941), фотографија из новина <i>Дан</i>, година 5, број 11 од 13. јануара 1939. године.
					</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, септембар 17, Пучишћа</strong><br />
					Допис предузећа <i>Браћа Орландини Спада каменолом и клесарска радња Пучишћа</i> (Брач) Ђорђу Гаспаринију, начелнику Техничког одељења Банске управе, са информацијом о цени и року испоруке камена.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. кут. 228</p> <p class='gallery-legend'><strong>1940, март 26, Нови Сад</strong><br />
					Протокол суперколаудовања изведених радова на довршењу облагања фасаде Банске палате каменом, које је извршила <i>Клесарска радња Петар Крстуловић</i> из Новог Сада.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V T.O. Згр 17/1940</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, Нови Сад</strong><br />
					Извод из <i>Грађевинског дневника – вештачки камен и мермер на Административној згради</i> за дан 20. јули 1939. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 34/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија беле Бановине из ваздуха.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Приватна збирка Владимира Митровића</p> <p class='gallery-legend'><strong>1941, март 14, Београд</strong><br />
					Допис <i>Техничког предузећа 'Лабор' а.д.</i> из Београда упућен Банској управи, у вези са недостацима које је уочила комисија за суперколаудацију изведених радова на облагању каменом унутрашњости зграде Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 56/1941</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.