Остали радови

Пано 16

Пано16 <p class='gallery-legend'><strong>1938, октобар 28, Београд</strong><br />
					Део понуде предузећа <i>Југословенско Сименс а.д.</i> из Београда, за испоруку и монтажу часовника за Банску палату.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 40/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1937, септембар 25, Београд</strong><br />
					Допис предузећа <i>'Адемп' акционарско друштво за електро-машинска предузећа</i> из Београда, упућен Грађевинском одбору за градњу Банске палате, са планом извођења инсталација централног грејања, водовода и канализације.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 6/1937</p> <p class='gallery-legend'><strong>1940, октобар 26, Нови Сад</strong><br />
					Део архитектонског пројекта Банске палате – пројекат <i>Инсталација теретног електричног лифта у згради Већнице</i>.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 137/1940</p> <p class='gallery-legend'><strong>1938, септембар 12, Нови Сад</strong><br />
					Део понуде предузећа <i>'Шпирка Јосип' техничко подузеће</i> из Новог Сада за извођење радова на постављању система за климатизацију и пречишћавање ваздуха у Банској палати.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 58/1938</p>

Пано 17

Пано17 <p class='gallery-legend'>Нацрт високе ограде око зграде Већнице.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. кут. 235</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, март 23, Нови Сад</strong><br />
					Молба <i>Новосадског електричног д.д. 'Деловодство'</i> Градском поглаварству у Новом Саду, за добијање грађевинске дозволе за постављање нове трансформаторске станице у згради Банске палате и разбијање калдрме ради постављања подземног кабела.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>ИА НС Ф.150. 36741/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1941, јануар 10, Нови Сад</strong><br />
					Допис Општег одељења Банске управе Техничком одељењу, са предлогом да се за потребе Административне зграде и Већнице подигне посебна електрична централа.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 8/1941</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, мај 13, Нови Сад</strong><br />
					Део предрачуна за израду ниске ограде око Административне зграде.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 82/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>[1940], Нови Сад</strong><br />
					Један лист <i>Грађевинске књиге – ниска ограда око Административне зграде</i>.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 2/1940</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија ниске ограде око зграде Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p>

Пано 18

Пано18 <p class='gallery-legend'><strong>1939, јуни 29, Београд</strong><br />
					Обавештење предузећа <i>Прва српска фабрика асфалта и катранских производа 'Срборит'</i> из Београда упућено Банској управи, са обавештењем да је Корнелије Смешкало опуномоћен да их заступа на лицитацији за добијање послова асфалтирања тротоара око Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 83/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Банске палате из времена пре Другог светског рата.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МГ НС, инв.бр. I – 4405</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, август 15, Београд</strong><br />
					Допис тапетара и декоратера Ђорђа Јаковљева из Београда у вези са одржаном лицитацијом за добијање послова израде и постављања свилених и дрвених тапета у Банској палати.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 79/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1940, април 1, Београд</strong><br />
					Понуда <i>Тапетарско-декоратерске радионице Димитријевић и Цветковић</i> из Београда за израду платнених ролетни на Банској палати, са узорцима.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 26/1940</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, октобар 25, Нови Сад</strong><br />
					Записник о прегледу и пријему тепиха које је Банској управи за потребе опремања Административне зграде испоручила <i>Српска фабрика тепиха 'Лазар Дунђерски' а.д.</i> из Зрењанина (Петровград).
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. I 15952/1940</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија кабинета бана. Тепих са фотографије је израдило предузеће <i>'Banovinska poslovna centrala' za istraživanje i unapređivanje kućne radinosti</i> из Сплита.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Приватна збирка Елемира Висингера</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.