Послови који су претходили изградњи Банске палате

Пано 1

Пано1 <p class='gallery-legend'><strong>1930, март 20, Нови Сад</strong><br />
					Део конкурса са условима и грађевинским програмом <i>за израду идејних скица за Банску палату у Новом Саду</i>.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930</p> <p class='gallery-legend'><strong>1930</strong><br />
					Фотографија Даке Поповићa, бана Дунавске бановине од 1929. до 1930. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>РОМС L II – 1</p> <p class='gallery-legend'><strong>1930, март 26, Нови Сад</strong><br />
					Расписивање <i>Конкурса за израду идејних скица за Банску палату у Новом Саду</i>.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930</p> <p class='gallery-legend'><strong>[1930]</strong><br />
					Један од радова који је предат на <i>Конкурс за израду идејних скица за Банску палату</i> под псеудонимом „Бан“.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Булевара краљице Марије (данас Булевар Михајла Пупина) у Новом Саду, пре изградње Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МВ Збирка разгледница места и градова Војводине</p> <p class='gallery-legend'><strong>1930, јуни 30, Нови Сад</strong><br />
					Препис одобрења бана на извештај о резултатима <i>Конкурса за израду идејних скица за Банску палату у Новом Саду</i>.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930</p>

Пано 2

Пано2 <p class='gallery-legend'><strong>1930, август 23, Нови Сад</strong><br />
					Уговор закључен између Краљевске банске управе Дунавске бановине и Драгише Брашована, архитекте из Београда, за израду планова и надзор над изградњом Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 16/1935</p> <p class='gallery-legend'><strong>1935, септембар 6, Нови Сад</strong><br />
					Чланак из новина Дан, година 1, број 87, где се цитирају речи архитекте Драгише Брашована о почетку градње Банске палате.
					</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Булевара краљице Марије (данас Булевар Михајла Пупина) у Новом Саду са зградом Дома Трговачке омладине, пре изградње Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МВ Збирка разгледница места и градова Војводине</p> <p class='gallery-legend'><strong>1934, мај 31, Београд</strong><br />
					Допис Министарства финансија Добрици Матковићу, бану Дунавске бановине, са молбом да Банска управа због неповољне економске ситуације одложи израду пројекта за Банску палату.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 2/1934</p> <p class='gallery-legend'><strong>1935, октобар 16, Нови Сад</strong><br />
					Допунски уговор закључен између Краљевске банске управе Дунавске бановине и Драгише Брашована, архитекте из Београда, за израду пројекта и надзор над изградњом Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 16/1935</p>

Пано 3

Пано3 <p class='gallery-legend'><strong>1935, август 10, Нови Сад</strong><br />
					Извод из записника са седнице Градског већа града Новог Сада, одржане 29. јула 1935. године, са Главном одлуком Већа којом се Краљевској банској управи Дунавске бановине поред раније дарованих блокова дарује и блок XVI, а у сврху подизања Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>ИА НС Ф.150. 47545/1935</p> <p class='gallery-legend'><strong>1936, мај 18, Нови Сад</strong><br />
					Решење Банске управе којим се одобрава пројекат Драгише Брашована за изградњу Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Булевара краљице Марије (данас Булевар Михајла Пупина) у Новом Саду, пре изградње Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МВ Збирка разгледница места и градова Војводинe</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Светислава Пауновића (без датума), бана Дунавске бановине од 1935. до 1936. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>РОМС CLXXXVI – 55</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, Нови Сад</strong><br />
					Препис Грађевинске дозволе за изградњу Банске палате коју је издало Градско поглаварство у Новом Саду 23. марта 1939. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V Т.О. Згр 142/1939</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.