Извођење столарских и молерских радова, постављање паркета и ксилолита

Пано 13

Пано13 <p class='gallery-legend'><strong>1937, октобар 11, Београд</strong><br />
					Прилог понуди предузећа <i>Столарска индустрија 'Даница'</i> из Београда за израду столарије за Банску палату.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 23/1937</p> <p class='gallery-legend'><strong>1937, Нови Сад</strong><br />
					Део нацрта столарије за Банску палату – три различита типа врата од ораховине, размера 1:20.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 23/1937</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија дуплих врата од ораховине у згради Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, новембар 1, [Нови Сад]</strong><br />
					Нацрт дуплих врата између кабинета бана и шефа кабинета. Размера 1:5.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 121/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија дуплих врата од ораховине у згради Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>1939, новембар 8, Београд</p> <p class='gallery-legend'>Допис <i>Столарске индустрије 'Даница'</i> и <i>Задруге столарских мајстора Велика Србија</i> из Београда, упућен Банској управи, са молбом да се изврши или ликвидација до тада извршених послова на изради столарије за Банску палату или одобри повећање уговорене цене за извршење послова.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 19/1939</p>

Пано 14

Пано14 <p class='gallery-legend'><strong>1939, јули 3, Нови Сад</strong><br />
					Молба Рудолфа Тоболке, молера и фарбара из Новог Сада да се изврши колаудација изведених молерских радова на Административној згради Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 45/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија паркета код врата у згради Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, новембар 8, Нови Сад</strong><br />
					Допис архитекте Сергеја Вихрова упућен инжињеру Петру Мајорошу из Сенте, извођачу послова на постављању паркета у Банској палати, са упозорењем да ће Банска управа са њим раскинути уговор уколико не поправи паркет који је на многим местима лоше постављен.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 30/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија паркета у згради Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p> <p class='gallery-legend'><strong>1940, март 6, Нови Сад</strong><br />
					Протокол колаудовања извршених радова на постављању паркета и ксилолита у Администартивној згради Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 3/1941</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија паркета у згради Владе АП Војводине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.