Завршетак радова и усељење

Пано 22

Пано22 <p class='gallery-legend'><strong>1939, јуни 2, Нови Сад</strong><br />
					Наређење бана о расподели просторија у Банској палати.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 84/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Банске палате из времена пре Другог светског рата.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МВ  Збирка разгледница места и градова Војводине, инв.бр. 5110</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, септембар 25, Нови Сад</strong><br />
					Чланак из новина <i>Политика</i>, број 11249, о освећењу зграде Банске палате.
					</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, Нови Сад</strong><br />
					План распореда канцеларијских просторија на првом спрату Административне зграде Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. Каб. бана 397/1939</p>

Пано 23

Пано23 <p class='gallery-legend'><strong>1939, септембар 4, Нови Сад</strong><br />
					Наредба у унутрашњем реду у палати Краљевске банске управе Дунавске бановине.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. I  28533/1939</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, Нови Сад</strong><br />
					Препис Употребне дозволе за новоизграђену Банску палату, коју је издало Градско поглаварство у Новом Саду 4. октобра 1939. године.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 142/1939</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Банске палате непосредно после Другог светског рата.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МВ  Збирка разгледница места и градова Војводине, инв.бр. 5436</p> <p class='gallery-legend'>Фотографија Банске палате, ноћни снимак.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>МГ НС, инв.бр. I – 4406</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, октобар 11, Нови Сад</strong><br />
					Чланак из новина <i>Дан</i>, година 5, број 237, о пресељењу Банске управе и њених одељења у нову зграду.
					</p> <p class='gallery-legend'><strong>1939, септембар 29, Нови Сад</strong><br />
					Допис Техничког одељења Банске управе Финансијском одељењу у којем се даје кратак опис и финансијска процена Административне зграде Банске палате, а у сврху њеног осигурања.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>Ф.126. V  Т.О. Згр 107/1939</p>

Пано 24

Пано24 <p class='gallery-legend'><strong>1941, Нови Сад</strong><br />
					Идејна решења за регулацију трга испред Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>ИА НС Ф.150. 13598/1941</p> <p class='gallery-legend'><strong>1941, Нови Сад</strong><br />
					Идејна решења за регулацију трга испред Банске палате.
					</p>
					<p class='gallery-signature'>ИА НС Ф.150. 13598/1941</p>
Упутство корисницима


Ако желите да одабрани документ са паноа видите увећано, кликните на њега. Опис докумената се налази на дну. За излазак из увећаног документа притисните крстић у горњем десном углу или тастер „Esc“ на тастатури, а ако желите да листате документ, користите тастере „стрелице“ на тастатури.