2. Извођење грубих грађевинских радова

ПАНО 4

1936, јуни 2, Нови Сад
Део архитектонског пројекта Банске палате, Већница – јужна фасада, размера 1:100.

Ф.126. V T.O. Згр 2/1936

Преглед

Нови Сад
Модел будуће палате Банске управе и Банских двора, преузето из новина Дан, година 2, број 115, од 20. маја 1936. године.

Преглед

1935, октобар 9, Нови Сад
Чланак из новина Дан, година 1, број 114, са изјавом начелника Техничког одељења, Ђорђа Гаспаринија да је расписана лицитација за набавку шљунка и да следи лицитација за набавку песка, цемента и цигала.

Преглед

ПАНО 5

1936, јуни 2, Нови Сад
Део архитектонског пројекта Банске палате, Административна зграда, пресек кроз главни улаз III–IV, размера 1:100.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936

Преглед

Разгледница Новог Сада са мотивом куле Банске палате (без датума).

Приватна збирка Владимира Митровића

Преглед

Фотографија свечаног хола зграде Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

ПАНО 6

Фотографија архитекте Драгише Брашована у атељеу (без датума).

ГМВ, Историјско одељење, инв.бр. 2939

Преглед

1936, јули 13, Београд
Понуда Техничког предузећа арх. М. Секулића из Београда за извођење грубих грађевинских радова на подизању Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936

Преглед

1936, јули 13, Нови Сад
Одобрење Банске управе којим се извођење грубих грађевинских радова на подизању Банске палате уступа предузимачу архитекти Милану Секулићу из Београда.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936

Преглед

1936, август 28, Нови Сад
Део архитектонског пројекта Банске палате, Земљани радови у великом обиму, размера 1: 500.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936

Преглед

1936, август 29, Нови Сад
Одобрење заменика бана Светислава Рајића да се ангажује др Мирослав Касал, професор Универзитета у Љубљани, као стручни саветник за извођење армирано-бетонских и других радова на фундирању Банске палате и осталих објеката бановинског каменолома у Раковцу.

Ф.126. V Т.О. Згр 14/1937

Преглед

1937, Нови Сад
Фотографије настале током подизања еркерне конструкције између приземља и првог спрата Административне зграде Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 5/1937

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске