7. Гвожђарско-браварски радови

ПАНО 15

1939, мај 22, Нови Сад
Допис предузећа 'Металум' – израда жељезне и металне робе из Новог Сада упућен Банској управи, са наведеним проблемима око завршетка послова на изради и постављању прозора на Администартивној згради Банске палате као и колаудацији тих послова.

Ф.126. V Т.О. Згр 29/1939

Преглед

1938/1939, Нови Сад
Изводи из Дневника за дворишне гвоздене прозоре на згради Банске палате у Новом Саду за дане 11. јули 1938. и 31. март 1939. године.

Ф.126. V Т.О. Згр 29/1939

Преглед

Фотографије детаља ограда степеништа у зградама Владе и Скупштине АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

1939, август 21, Београд
Допис Браварске радионице 'Сила' Душана М. Кукрике из Београда, упућен Банској управи са молбом да му се продужи рок за завршетак браварско-гвожђарских радова на згради Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 31/1939

Преглед

Фотографија металних улазних врата зграде Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

1938, април 1, Нови Сад
Део предрачуна за извођење браварско-гвожђарских радова на згради Већнице – степенишна ограда у вестибилу.

Ф.126. V Т.О. Згр 37/1938

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске