9. Израда намештаја

ПАНО 19

1939, април 1, Нови Сад
Уговор закључен између Краљевске банске управе Дунавске бановине и Карла Висингера, стручњака за унутрашњу архитектуру из Новог Сада, за израду пројекта целокупног намештаја и тепиха Банске палате.

Ф.126. I 9706/1940

Преглед

Фотографија сале за састанке у новосаграђеној Палати. Намештај са фотографије је дизајнирао Карло Висингер, а израдило га је предузеће Remec-Co. из Дуплице-Камника.

Приватна збирка Елемира Висингера

Преглед

1939, септембар 15, Нови Сад
Одлука о упућивању Карла Висингера, стручњака за унутрашњу архитектуру из Новог Сада, и Миливоја Бранкована, шефа Економата Банске управе, у Београд ради сусрета са архитектом Драгишом Брашованом и договора око општег уређења ентеријера Административне зграде Банске палате.

Ф.126. I 28144/1939

Преглед

1939.
Узорци материјала који су требали да буду коришћени у изради намештааја за просторије бана, помоћника бана и салу за начелничке и друге конференције у Административној згради Банске палате.

Ф.126. I 11356/1940

Преглед

Фотографија кабинета бана у новосаграђеној Палати.
Намештај са фотографије је дизајнирао Карло Висингер, а израдило га је предузеће Remec-Co. из Дуплице-Камника.

Приватна збирка Елемира Висингера

Преглед

1939, новембар 17, Инђија
Фабрика намештаја Мор и другови из Инђије моли Банску управу да један део нарученог намештаја за Административну зграду Банске палате испоручи пре уговореног рока.

Ф.126. I 25783/1940

Преглед

ПАНО 20

1940, Нови Сад
Део архитектонског пројекта Већнице – просторије банског стана на делу првог и другог спрата зграде.

Ф.126. V Т.О. Згр 205/1940

Преглед

1940, март 12, Нови Сад
Уговор закључен са архитектом Драгишом Брашованом за израду пројекта целокупног намештаја, тепиха, завеса, електричних лустера, декоративних предмета и слично, у згради Већнице, као и за израду пројекта лустера у главном холу и улазу Административне зграде.

Ф.126. V Т.О. кут. 237

Преглед

1941, јануар
Понуде предузећа Уметничка столарија Барац из Београда и Filipčić i Sremski, građevna i umjetna strojevna stolarija из Загреба за израду намештаја за Бански стан у згради Већнице.

Ф.126. V Т.О. Згр 43/1941

Преглед

Фотографија столице израђене према нацрту архитекте Драгише Брашована.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад
Ф.126. V Т.О. Згр 85/1940

Преглед

ПАНО 21

[1940]
Нацрти намештаја за зграду Већнице, које је израдио архитекта Драгиша Брашован.

Ф.126. V Т.О. кут. 236

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске