4. Облагање Банске палате каменом и остали каменарски радови

ПАНО 8

1936, септембар 3, Нови Сад
Одобрење заменика бана Дунавске бановине Светислава Рајића да се фасада Банске палате обложи каменом уместо пресованом циглом.

Ф.126. V Гр.О. 3/1936

Преглед

Фотографија Светислава Рајића (без датума), заменика бана и бана Дунавске бановине од 1936. до 1939. године.

РОМС CLXXXVI – 60

Преглед

1937, мај 16, Београд
Чланак из новина Правда, број 11699, о изградњи Банске палате која је у току и која би требало да буде највећа грађевина у земљи у погледу дужине фронта (180 м).

Преглед

1937, фебруар 22, Нови Сад
Предлог групе банских већника Дунавске бановине Светиславу Рајићу, вршиоцу дужности бана Дунавске бановине, да се за облагање Банске палате користи камен из Дунавске бановине, из мајдана Венчац.

Ф.126. V Т.О. кут. 237

Преглед

ПАНО 9

1938, мај 21, Нови Сад
Молба Банској управи удовице Марије Билинић, власнице клесарског предузећа Алдо Билинић из Београда, да после смрти њеног мужа посао на облагању Банске палате каменом настави исто предузеће, као и да јој се исплати доспели хонорар.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1938

Преглед

Нови Сад
Радови на изградњи Банске палате, фотографија из новина Дан, година 3, број 245, од 31. октобра 1937. године.

Преглед

1939, април 14, Нови Сад
Одлука Банске управе о раскидању уговора са Маријом Билинић, наследницом клесарске радње Алдо Билинић, чије предузеће је обављало послове на облагању фасаде Банске палате каменом.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1939

Преглед

1908, април 2, Беч
Сертификат Техничко-индустријског музеја из Беча о резултатима испитивања техничких карактеристика камена из каменолома Пучишћа.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936

Преглед

ПАНО 10

Фотографија Банске палате из времена пре Другог светског рата.

МВ Збирка разгледница места и градова Војводине, инв.бр. 481

Преглед

1939, август 7, Нови Сад
Препис записника о отварању понуда за извођење послова на довршавању облагања фасаде Банске палате каменом.

Ф.126. V Т.О. Згр 1/1-1939

Преглед

Нови Сад
Ђорђе Гаспарини, начелник Техничког одељења Банске управе (1931–1941), фотографија из новина Дан, година 5, број 11 од 13. јануара 1939. године.

Преглед

1939, септембар 17, Пучишћа
Допис предузећа Браћа Орландини Спада каменолом и клесарска радња Пучишћа (Брач) Ђорђу Гаспаринију, начелнику Техничког одељења Банске управе, са информацијом о цени и року испоруке камена.

Ф.126. V Т.О. кут. 228

Преглед

1940, март 26, Нови Сад
Протокол суперколаудовања изведених радова на довршењу облагања фасаде Банске палате каменом, које је извршила Клесарска радња Петар Крстуловић из Новог Сада.

Ф.126. V T.O. Згр 17/1940

Преглед

1939, Нови Сад
Извод из Грађевинског дневника – вештачки камен и мермер на Административној згради за дан 20. јули 1939. године.

Ф.126. V Т.О. Згр 34/1939

Преглед

Фотографија беле Бановине из ваздуха.

Приватна збирка Владимира Митровића

Преглед

1941, март 14, Београд
Допис Техничког предузећа 'Лабор' а.д. из Београда упућен Банској управи, у вези са недостацима које је уочила комисија за суперколаудацију изведених радова на облагању каменом унутрашњости зграде Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 56/1941

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске