8. Остали радови

ПАНО 16

1938, октобар 28, Београд
Део понуде предузећа Југословенско Сименс а.д. из Београда, за испоруку и монтажу часовника за Банску палату.

Ф.126. V Т.О. Згр 40/1939

Преглед

1937, септембар 25, Београд
Допис предузећа 'Адемп' акционарско друштво за електро-машинска предузећа из Београда, упућен Грађевинском одбору за градњу Банске палате, са планом извођења инсталација централног грејања, водовода и канализације.

Ф.126. V Т.О. Згр 6/1937

Преглед

1940, октобар 26, Нови Сад
Део архитектонског пројекта Банске палате – пројекат Инсталација теретног електричног лифта у згради Већнице.

Ф.126. V Т.О. Згр 137/1940

Преглед

1938, септембар 12, Нови Сад
Део понуде предузећа 'Шпирка Јосип' техничко подузеће из Новог Сада за извођење радова на постављању система за климатизацију и пречишћавање ваздуха у Банској палати.

Ф.126. V Т.О. Згр 58/1938

Преглед

ПАНО 17

Нацрт високе ограде око зграде Већнице.

Ф.126. V Т.О. кут. 235

Преглед

1939, март 23, Нови Сад
Молба Новосадског електричног д.д. 'Деловодство' Градском поглаварству у Новом Саду, за добијање грађевинске дозволе за постављање нове трансформаторске станице у згради Банске палате и разбијање калдрме ради постављања подземног кабела.

ИА НС Ф.150. 36741/1939

Преглед

1941, јануар 10, Нови Сад
Допис Општег одељења Банске управе Техничком одељењу, са предлогом да се за потребе Административне зграде и Већнице подигне посебна електрична централа.

Ф.126. V Т.О. Згр 8/1941

Преглед

1939, мај 13, Нови Сад
Део предрачуна за израду ниске ограде око Административне зграде.

Ф.126. V Т.О. Згр 82/1939

Преглед

[1940], Нови Сад
Један лист Грађевинске књиге – ниска ограда око Административне зграде.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1940

Преглед

Фотографија ниске ограде око зграде Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

ПАНО 18

1939, јуни 29, Београд
Обавештење предузећа Прва српска фабрика асфалта и катранских производа 'Срборит' из Београда упућено Банској управи, са обавештењем да је Корнелије Смешкало опуномоћен да их заступа на лицитацији за добијање послова асфалтирања тротоара око Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 83/1939

Преглед

Фотографија Банске палате из времена пре Другог светског рата.

МГ НС, инв.бр. I – 4405

Преглед

1939, август 15, Београд
Допис тапетара и декоратера Ђорђа Јаковљева из Београда у вези са одржаном лицитацијом за добијање послова израде и постављања свилених и дрвених тапета у Банској палати.

Ф.126. V Т.О. Згр 79/1939

Преглед

1940, април 1, Београд
Понуда Тапетарско-декоратерске радионице Димитријевић и Цветковић из Београда за израду платнених ролетни на Банској палати, са узорцима.

Ф.126. V Т.О. Згр 26/1940

Преглед

1939, октобар 25, Нови Сад
Записник о прегледу и пријему тепиха које је Банској управи за потребе опремања Административне зграде испоручила Српска фабрика тепиха 'Лазар Дунђерски' а.д. из Зрењанина (Петровград).

Ф.126. I 15952/1940

Преглед

Фотографија кабинета бана. Тепих са фотографије је израдило предузеће 'Banovinska poslovna centrala' za istraživanje i unapređivanje kućne radinosti из Сплита.

Приватна збирка Елемира Висингера

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске