1. Послови који су претходили изградњи Банске палате

ПАНО 1

1930, март 20, Нови Сад
Део конкурса са условима и грађевинским програмом за израду идејних скица за Банску палату у Новом Саду.

Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930

Преглед

1930
Фотографија Даке Поповићa, бана Дунавске бановине од 1929. до 1930. године.

РОМС L II – 1

Преглед

1930, март 26, Нови Сад
Расписивање Конкурса за израду идејних скица за Банску палату у Новом Саду.

Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930

Преглед

[1930]
Један од радова који је предат на Конкурс за израду идејних скица за Банску палату под псеудонимом „Бан“.

Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930

Преглед

Фотографија Булевара краљице Марије (данас Булевар Михајла Пупина) у Новом Саду, пре изградње Банске палате.

МВ Збирка разгледница места и градова Војводине

Преглед

1930, јуни 30, Нови Сад
Препис одобрења бана на извештај о резултатима Конкурса за израду идејних скица за Банску палату у Новом Саду.

Ф.126. V Т.О. Згр 5/1930

Преглед

ПАНО 2

1930, август 23, Нови Сад
Уговор закључен између Краљевске банске управе Дунавске бановине и Драгише Брашована, архитекте из Београда, за израду планова и надзор над изградњом Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 16/1935

Преглед

1935, септембар 6, Нови Сад
Чланак из новина Дан, година 1, број 87, где се цитирају речи архитекте Драгише Брашована о почетку градње Банске палате.

Преглед

Фотографија Булевара краљице Марије (данас Булевар Михајла Пупина) у Новом Саду са зградом Дома Трговачке омладине, пре изградње Банске палате.

МВ Збирка разгледница места и градова Војводине

Преглед

1934, мај 31, Београд
Допис Министарства финансија Добрици Матковићу, бану Дунавске бановине, са молбом да Банска управа због неповољне економске ситуације одложи израду пројекта за Банску палату.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1934

Преглед

1935, октобар 16, Нови Сад
Допунски уговор закључен између Краљевске банске управе Дунавске бановине и Драгише Брашована, архитекте из Београда, за израду пројекта и надзор над изградњом Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 16/1935

Преглед

ПАНО 3

1935, август 10, Нови Сад
Извод из записника са седнице Градског већа града Новог Сада, одржане 29. јула 1935. године, са Главном одлуком Већа којом се Краљевској банској управи Дунавске бановине поред раније дарованих блокова дарује и блок XVI, а у сврху подизања Банске палате.

ИА НС Ф.150. 47545/1935

Преглед

1936, мај 18, Нови Сад
Решење Банске управе којим се одобрава пројекат Драгише Брашована за изградњу Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 2/1936

Преглед

Фотографија Булевара краљице Марије (данас Булевар Михајла Пупина) у Новом Саду, пре изградње Банске палате.

МВ Збирка разгледница места и градова Војводинe

Преглед

Фотографија Светислава Пауновића (без датума), бана Дунавске бановине од 1935. до 1936. године.

РОМС CLXXXVI – 55

Преглед

1939, Нови Сад
Препис Грађевинске дозволе за изградњу Банске палате коју је издало Градско поглаварство у Новом Саду 23. марта 1939. године.

Ф.126. V Т.О. Згр 142/1939

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске