6. Извођење столарских и молерских радова, постављање паркета и ксилолита

ПАНО 13

1937, октобар 11, Београд
Прилог понуди предузећа Столарска индустрија 'Даница' из Београда за израду столарије за Банску палату.

Ф.126. V Т.О. Згр 23/1937

Преглед

1937, Нови Сад
Део нацрта столарије за Банску палату – три различита типа врата од ораховине, размера 1:20.

Ф.126. V Т.О. Згр 23/1937

Преглед

Фотографија дуплих врата од ораховине у згради Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

1939, новембар 1, [Нови Сад]
Нацрт дуплих врата између кабинета бана и шефа кабинета. Размера 1:5.

Ф.126. V Т.О. Згр 121/1939

Преглед

Фотографија дуплих врата од ораховине у згради Владе АП Војводине.

1939, новембар 8, Београд

Преглед

Допис Столарске индустрије 'Даница' и Задруге столарских мајстора Велика Србија из Београда, упућен Банској управи, са молбом да се изврши или ликвидација до тада извршених послова на изради столарије за Банску палату или одобри повећање уговорене цене за извршење послова.

Ф.126. V Т.О. Згр 19/1939

Преглед

ПАНО 14

1939, јули 3, Нови Сад
Молба Рудолфа Тоболке, молера и фарбара из Новог Сада да се изврши колаудација изведених молерских радова на Административној згради Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 45/1939

Преглед

Фотографија паркета код врата у згради Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

1939, новембар 8, Нови Сад
Допис архитекте Сергеја Вихрова упућен инжињеру Петру Мајорошу из Сенте, извођачу послова на постављању паркета у Банској палати, са упозорењем да ће Банска управа са њим раскинути уговор уколико не поправи паркет који је на многим местима лоше постављен.

Ф.126. V Т.О. Згр 30/1939

Преглед

Фотографија паркета у згради Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

Преглед

1940, март 6, Нови Сад
Протокол колаудовања извршених радова на постављању паркета и ксилолита у Администартивној згради Банске палате.

Ф.126. V Т.О. Згр 3/1941

Преглед

Фотографија паркета у згради Владе АП Војводине.

Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство – Нови Сад

ПрегледСкраћенице


ИА НС - Историјски архив Града Новог Сада
МВ - Музеј Војводине
МГ НС - Музеј града Новог Сада
ГМВ - Градски музеј Вршац
РОМС - Рукописно одељење Матице српске